מדריך החולצות של גאנט
מדריך החולצות של גאנט

הפריט האייקוני

בתור יצרני החולצות המקוריים משנת 1949, הרשו לנו לחשוב שאנחנו יודעים דבר אחד או שניים על עיצוב חולצה עם סטייל רציני. אנחנו ב,GANT רואים את החולצה כפריט השימושי ביותר בכל מלתחה. לרוב החולצה משמשת כשכבה פשוטה, אך האמת היא שיש בה כל כך הרבה מעבר לזה. לבשו אותה עם הג'ינס האהוב עליכם וז'קט מחויט, או תנו לה להציץ מתחת לסוודר היומיומי שלכם. לא משנה באיזה מצב, החולצה של GANT תהיה שם בשבילכם.

Code Profiler (Memory usage: real - 46137344, emalloc - 43053696)
Timer Id Time Avg Cnt Emalloc RealMem
cache_frontend_create 0.007199 0.003600 2 361,568 0
cache_load 0.010616 0.003539 3 1,581,240 4,194,304
magento 1.135739 1.135739 1 37,412,016 35,651,584
·  cache_frontend_create 0.000579 0.000290 2 22,976 0
·  cache_load 0.012343 0.001234 10 1,434,616 4,194,304
·  store.resolve 0.014479 0.014479 1 864,464 2,097,152
·  session_start 0.001355 0.001355 1 36,552 0
·  EVENT:customer_session_init 0.001441 0.001441 1 409,816 0
·  ·  cache_load 0.000641 0.000320 2 69,200 0
·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::_initEntityTypes 0.000515 0.000515 1 31,256 0
·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000267 0.000267 1 18,520 0
·  routers_match 0.574659 0.574659 1 21,999,168 20,971,520
·  ·  cache_load 0.004287 0.000612 7 255,832 0
·  ·  EVENT:controller_action_predispatch 0.003447 0.003447 1 206,192 2,097,152
·  ·  ·  OBSERVER:customer_visitor 0.001030 0.001030 1 43,392 0
·  ·  ·  OBSERVER:persistent_quote 0.000570 0.000570 1 16,512 0
·  ·  ·  OBSERVER:mageplaza_captcha_frontend 0.000646 0.000646 1 21,808 0
·  ·  load_area:frontend.translate 0.014355 0.014355 1 1,177,112 0
·  ·  ·  cache_load 0.006536 0.006536 1 897,080 2,097,152
·  ·  CONTROLLER_ACTION:contentmanager_index_content 0.390214 0.390214 1 15,730,592 16,777,216
·  ·  ·  action_body 0.390186 0.390186 1 15,729,704 16,777,216
·  ·  ·  ·  cache_load 0.006640 0.001328 5 915,960 2,097,152
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.002872 0.000002 1,528 86,696 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.008175 0.004087 2 155,264 0
·  ·  ·  ·  ·  load_by_code 0.004742 0.004742 1 11,904 0
·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.049486 0.049486 1 62,128 0
·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.002776 0.002776 1 51,776 0
·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.046570 0.046570 1 5,560 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.009471 0.000006 1,526 50,032 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.002422 0.000002 1,526 86,088 0
·  ·  ·  ·  LAYOUT 0.229543 0.076514 3 7,788,048 8,388,608
·  ·  ·  ·  ·  EVENT:layout_load_before 0.008899 0.008899 1 214,976 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:nwdthemes_revslider_layout_load_before 0.008629 0.008629 1 210,024 0
·  ·  ·  ·  ·  layout_load 0.048902 0.048902 1 133,784 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  layout_package_update:default 0.033634 0.033634 1 117,384 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.004303 0.004303 1 536,640 2,097,152
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  layout_package_update:default_head_blocks 0.001015 0.001015 1 3,440 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  layout_db_update: default_head_blocks 0.002632 0.002632 1 20,544 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  layout_package_update:checkout_cart_sidebar_total_renderers 0.001030 0.001030 1 6,688 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  layout_package_update:CONTENT_TYPE_VIEW_shirtguide 0.001010 0.001010 1 968 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  layout_package_update:CONTENT_VIEW_shirtguide 0.001009 0.001009 1 968 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  layout_package_update:nwdthemes_revslider_default 0.001118 0.001118 1 1,472 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_save 0.002318 0.002318 1 488 0
·  ·  ·  ·  ·  layout_generate_xml 0.002289 0.002289 1 13,896 0
·  ·  ·  ·  ·  layout_generate_blocks 0.168666 0.168666 1 7,413,360 8,388,608
·  ·  ·  ·  ·  ·  Magento\Framework\View\Layout::Magento\Framework\View\Layout::generateElements 0.166343 0.166343 1 7,839,312 8,388,608
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  build_structure 0.009248 0.009248 1 500,288 2,097,152
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_save 0.002436 0.002436 1 184 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  generate_elements 0.153346 0.153346 1 7,332,440 6,291,456
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.005031 0.000503 10 196,832 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_save 0.001075 0.001075 1 184 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_layout_block_create_after 0.000320 0.000003 94 -28,232 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  Magento\Framework\View\Layout::Magento\Framework\View\Layout::generateElements 0.001394 0.001394 1 137,936 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.000248 0.000248 1 12,584 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  generate_elements 0.000856 0.000856 1 45,232 0
·  ·  ·  ·  ·  EVENT:layout_generate_blocks_after 0.000673 0.000673 1 11,264 0
·  LAYOUT 0.432523 0.432523 1 6,726,304 8,388,608
·  ·  layout_render 0.432492 0.432492 1 6,725,888 8,388,608
·  ·  ·  EVENT:layout_render_before 0.000162 0.000162 1 91,600 0
·  ·  ·  ·  OBSERVER:Amasty_Base::add_theme_class_name 0.000149 0.000149 1 90,104 0
·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000362 0.000007 51 -14,208 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/page/js/require_js.phtml 0.001645 0.001645 1 26,880 0
·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_after 0.000393 0.000008 51 -14,224 0
·  ·  ·  cache_load 0.001583 0.000317 5 776 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/container.phtml 0.013646 0.013646 1 88,888 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000059 0.000005 12 -2,952 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_after 0.000060 0.000005 12 -3,144 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_layout_render_element 0.003284 0.000274 12 14,112 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:pagecache 0.003134 0.000261 12 6,440 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/facebook/facebook-for-magento2/view/frontend/templates/pixel/head.phtml 0.001485 0.001485 1 23,232 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/code/Nwdthemes/Revslider/view/base/templates/head.phtml 0.004700 0.004700 1 36,296 0
·  ·  ·  EVENT:core_layout_render_element 0.021285 0.000284 75 48,360 0
·  ·  ·  ·  OBSERVER:pagecache 0.020192 0.000269 75 4,088 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-catalog/view/base/templates/js/components.phtml 0.005443 0.005443 1 23,040 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_layout_render_element 0.001739 0.000217 8 6,256 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:pagecache 0.001649 0.000206 8 1,240 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-store/view/frontend/templates/switch/languages.phtml 0.001760 0.001760 1 12,192 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/design/frontend/Cminds/gant/Magento_Checkout/templates/cart/minicart.phtml 0.004357 0.004357 1 76,192 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/design/frontend/Cminds/gant/Magento_Cms/templates/header-custom.phtml 0.214650 0.214650 1 1,753,208 2,097,152
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/design/frontend/Cminds/gant/Magento_Cms/templates/header/menu.phtml 0.210111 0.210111 1 1,595,320 2,097,152
·  ·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/design/frontend/Cminds/gantRTL/Custom_Menu/templates/menu.phtml 0.208646 0.208646 1 1,452,304 2,097,152
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000483 0.000044 11 1,944 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.007617 0.000096 79 544,968 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000281 0.000006 45 3,048 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.000334 0.000334 1 41,400 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  load_by_code 0.003102 0.001551 2 9,688 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_category_collection_add_is_active_filter 0.000279 0.000028 10 -1,672 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV:load_entity 0.112751 0.022550 5 541,304 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  load_model_attributes 0.021388 0.004278 5 206,760 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.001230 0.000008 147 888 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.035685 0.007137 5 339,576 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.055374 0.005537 10 340,688 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  before_load 0.000539 0.000054 10 3,080 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:eav_collection_abstract_load_before 0.000125 0.000012 10 -2,072 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_category_collection_load_before 0.000093 0.000009 10 -1,672 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000072 0.000007 10 888 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.028848 0.002885 10 320,656 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.023693 0.002369 10 8,808 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000462 0.000022 21 1,904 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000161 0.000008 21 2,024 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  set_orig_data 0.000349 0.000035 10 824 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.000525 0.000053 10 2,192 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_category_collection_load_after 0.000164 0.000016 10 -1,672 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  REWRITE: Magento\Catalog\Model\Category::getUrl 0.010888 0.000232 47 44,256 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/header/logo.phtml 0.001088 0.001088 1 106,032 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/sections.phtml 0.002915 0.002915 1 16,832 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/container.phtml 0.001394 0.000697 2 5,768 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/vendor/magento/module-customer/view/frontend/templates/account/authentication-popup.phtml 0.002957 0.002957 1 49,704 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/code/Tabibi/DataLayer/view/frontend/templates/default.phtml 0.022556 0.022556 1 1,674,096 0
·  ·  ·  ·  cache_load 0.001987 0.000497 4 102,584 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/design/frontend/Cminds/gant/Blackbird_ContentManager/templates/content/view/shirtguide/view.phtml 0.079375 0.079375 1 981,232 2,097,152
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/code/Blackbird/ContentManager/view/frontend/templates/content/view/default/view/field/content.phtml 0.024740 0.024740 1 234,992 0
·  ·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/home/gantgetraffic/public_html/app/design/frontend/Cminds/gant/Blackbird_ContentManager/templates/content/view/shirtguide/view/field/content/content_name_linked.phtml 0.018973 0.018973 1 29,112 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000104 0.000007 15 2,032 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.008788 0.008788 1 59,800 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.002922 0.002922 1 40,720 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.005759 0.005759 1 14,000 0
·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.008026 0.008026 1 24,960 0
·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.003366 0.003366 1 14,496 0
·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.004467 0.004467 1 7,272 0
·  cache_save 0.002690 0.002690 1 -16 0